Üsküdar- Üsküdar'a Dair

Üsküdar

Üsküdar
62 views
10 Ocak 2021 - 16:58

Üsküdar, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan şirin güzel bir ilçedir. İstanbul’un Üsküdar İlçesi, kuzey yanında Beykoz, kuzeydoğu tarafında Ümraniye, doğuda yakasında Ataşehir, güney yakasında Kadıköy ilçeleri ve batıdan İstanbul Boğazıyla kaplıdır.

Üsküdar’ın Mahallesi sayısı 33 tür. Üsküdar İlçesinin sahip olduğu nüfus, 2014 ADNKS’in verdiği verilerine göre 534.970 kişi olarak belirlenmiş. 1926’lı yılara kadar il statüsünde olan Üsküdar aynı sene içinde de yasal düzenleme getirilerek ilçe statüsüne getirilip İstanbul’a bağlanmıştır. 1930’larda Kadıköy ile Beykoz’un, 1987’de Ümraniye Üsküdar’dan bağları koparılarak ilçe olmaları nedeni ile, 2008 yılında ise örnek, Esatpaşa vede Fetih mahallelerinin Ataşehir ilçesine bağlanmasıyla bugünkü sınırlarına kadar uzanmıştır.

Üsküdar

Köken bilimi

Yerleşimin Antik Çağ’daki ilk adı Khyrsopolis idi Yunanca ‘Altın şehir’ anlamını taşımaktaydı 5. Üsküdar‘ın adı, Roma döneminde Roma ordusuna ait zırhlı süvari birliklerden olan Scutarii ve buradaki Skutarion (Modern Yunanca: Σκουτάριον) Kışlası’ndan geldiği düşüncesiyle yaygındır. Özhan Öztürk Latince “zırhlı süvari” manasına gelen Scutarii kelimesi ile Antik Çağ’da bozkırların atlı savaşçıları olarak anınan İskitlerin kendilerine verdikleri “okçular” anlamındaki skudat adı arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştir.5 Bizanslılarca Hrisopolis (Altınşehir) olarak isimlendirilen Üsküdar, 12. yüzyıldan itibaren Skutarion olarak tanınmaya başladı. IV. Haçlı Seferi ile İstanbul’a ayak basan Geoffroy de Villehardouin, Histoire de la conquête de Constantinople (İstanbul’un Zaptının Tarihi) adlı kitabında bu mahalle için “Escutaire” sözcüğünü kullanmış ve bu sözcük Fransızca kaynaklarda sık sık dile getirilmiştir. Skutarion ismi zamanla Üsküdar’a dönüştü.

Topoğrafya

Üsküdar’ın toprakları İstanbul Boğazı kıyılarının güneydoğusunda kabaca kuzey ve güney doğrultusuna kadar uzanır. Bu toprakların genel eğimi ise doğu kesimde, Kocaeli Yarımadası’nın iç bölümleri, güney kesimde Marmara Deniz kıyısına, batı kesimde ise İstanbul Boğazı kıyısına ileridir. Orta kesimde kabaca kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusunda uzanan bir sırt yer alır. Bu sırt güney kesimde Büyük Çamlıca Tepesi’nde 268 m yüksekliğe kadar erişir. Büyük Çamlıca Tepesi ise, Üsküdar İlçesi’nin en yüksek yeridir. Diğer önemli yükselti ise 227 m’lik Küçük Çamlıca Tepesi’dir.

Üsküdar İlçesi’nde başlıca akarsu, Küçüksu Deresi’nin başlangıç kollarıdır. Beylerbeyinden denize dökülen İstavroz Deresi Kısıklı eteklerinden çıkarak akar fakat son senelerde bu derenin üstü birçok yerde kapatılmış vaziyette. İstanbul İli’nde koruların azımsanmayacak derecede yer kapladığı ilçelerden biri de Üsküdar’dır. İstanbul Boğazına olan sahil uzunluğu ise tam 12 km’dir.

POPÜLER FOTO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.